ΕΟΚ σε ΓΓΑ: “Επιχειρείται η αλλοίωση της αντικειμενικής πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων”

2021-03-07T11:49:48+00:00 2021-03-07T11:49:48+00:00.

admin69

07/Mar/21 11:49

Eurohoops.net
vasilakopoulos_eok

Η ΕΟΚ απάντησε με σκληρό τρόπο στην ανακοίνωση της ΓΓΑ, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως στόχος της είναι η αλλοίωση της αντικειμενικής πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων.

Tης Eurohoops team/ info@eurohoops.net

Σκληρή ήταν η απάντηση της ΕΟΚ στην ανακοίνωση της ΓΓΑ σχετικά με τον κατάλογο των ομάδων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες εκλογές.

Όπως αναφέρει η ομοσπονδία με δική της ανακοίνωση, στόχος της ΓΓΑ είναι η αλλοίωση της αντικειμενικής πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων, ενώ τονίζει πως τήρησε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της.

Αναλυτικά:

Κατάπληξη προκαλεί το δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Α. που υπογράφεται από μία υπάλληλό της περί μη αποστολής από την Ε.Ο.Κ. στην Γ.Γ.Α. του καταλόγου των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ανακοίνωση αυτή είναι ανακριβέστατη και σκόπιμα επιχειρείται η αλλοίωση της αντικειμενικής πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων.

Η Ε.Ο.Κ. απέστειλε εμπρόθεσμα τον σχετικό κατάλογο στην Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή Γ.Γ.Α. έχει υποχρέωση τουλάχιστον 15 πλήρεις ημέρες πριν από την γενική Συνέλευση να απαντήσει εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο «αναμορφώνεται». Αρκεί η απλή ανάγνωση της συγκεκριμένης διάταξης για να αναδειχθεί ότι σε καμιά περίπτωση η Ε.Ο.Κ. δεν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις της, όπως διατείνεται η Γ.Γ.Α. με το Δελτίο Τύπου της, με το οποίο επιχειρείται η αλλοίωση των δεδομένων και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Η Ε.Ο.Κ. τηρεί τις νόμιμες υποχρεώσεις της και οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με όσα ρητά και συγκεκριμένα προβλέπει ο ν. 2725/1999.

Εκλογές ΕΟΚ: Η ΓΓΑ δεν επικύρωσε τον εκλογικό κατάλογο που έστειλε η Ομοσπονδία (photos)

Η ΓΓΑ εξέδωσε απόφαση με την οποία δεν επικυρώνει τον κατάλογο των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της ΕΟΚ, στις 28 Μαρτίου!

Ένα σοβαρό εμπόδιο προέκυψε στον δρόμο προς τις εκλογές της ΕΟΚ (28/3), καθώς η ΓΓΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δεν επικυρώνει τον κατάλογο των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως αυτός εστάλη από την ΕΟΚ.

Την απόφαση αυτή η ΓΓΑ κοινοποίησε στην ΕΟΚ την Παρασκευή (5/3), ενώ ο λόγος αυτής είναι ότι, σύμφωνα με την ΓΓΑ, ο κατάλογος (που είχε σταλεί από τις 19/2, εντός προθεσμίας 45 ημερών από τις εκλογές) δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου, αφού περιλάμβανε μη ενεργά αγωνιστικά σωματεία, τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. ασχέτως αν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο.

Για να διεξαχθούν με έγκυρο τρόπο οι εκλογές, θα πρέπει η ΕΟΚ να στείλει τον ορθό κατάλογο στην ΓΓΑ και εκείνη να έχει απαντήσει θετικά έως και 15 ημέρες πριν τις εκλογές, με την Ομοσπονδία να εκτιμά ότι υπάρχει ο χρόνος για να σταλεί ο σωστός κατάλογος, ώστε να γίνουν κανονικά οι εκλογές στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Διαβάστε ΕΔΩ τα τελευταία νέα