Η ΕΕ κάνει ευκολότερη τη ζωή 16 εκατομμυρίων διεθνών ζευγαριών

2016-06-23T14:42:20+00:00 2016-06-23T14:42:20+00:00.

Lefteris Moutis

23/Jun/16 14:42

Eurohoops.net

Στην ΕΕ υπάρχουν σήμερα περίπου 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια, τα οποία είναι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ή/και σπιτιών ή διαθέτουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε διάφορες χώρες

Η κα Βέρα Γιούροβα, Eπιτρόπος αρμόδια για την δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων και ο κ. Ζαν-Μαρί Καβαντά, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων γράφουν για το protothema.gr.

Η ΕΕ κάνει ένα ακόμη βήμα για να διευκολύνει τη ζωή των ζευγαριών σε 18 χώρες της ΕΕ

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν ή να εργάζονται οπουδήποτε το επιθυμούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια νεαροί Ευρωπαίοι επιλέγουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας δημιουργούνται συχνά διεθνή ζευγάρια τα οποία αποφασίζουν να παντρευτούν ή να ζήσουν μαζί υπό καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης. Στην ΕΕ υπάρχουν σήμερα περίπου 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια, τα οποία είναι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ή/και σπιτιών ή διαθέτουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε διάφορες χώρες.

Όταν όμως ένας από τους συζύγους πεθάνει ή εάν το ζευγάρι αποφασίσει να χωρίσει, τι γίνεται με το σπίτι ή το αυτοκίνητο; Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για τα κοινά περιουσιακά στοιχεία; Με το ισχύον καθεστώς, αυτά τα διεθνή ζευγάρια αντιμετωπίζουν καθημερινά νομική αβεβαιότητα και επιπλέον έξοδα για τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων ή την διανομή τους, σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου. Είναι πολύ δύσκολο για τα διεθνή ζευγάρια να γνωρίζουν ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να ασχοληθεί με την περιουσία τους και ποια νομοθεσία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, καθώς οι κανόνες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι παράλληλες νομικές διαδικασίες σε διαφορετικές χώρες με την εφαρμογή διαφορετικών νόμων, οδηγούν σε αντιφατικές αποφάσεις και σε νομικά έξοδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.

Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 18 χώρες της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία, με σκοπό να βοηθήσουν τα διεθνή ζευγάρια, υπό καθεστώς γάμου ή καταχωρισμένης συμβίωσης, να γνωρίζουν με σαφήνεια τον τρόπο επίλυσης αυτών των ζητημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η ζωή τους σε καθημερινή βάση ή σε δύσκολες στιγμές. Η Σουηδία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Κροατία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Τσεχική Δημοκρατία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Φινλανδία και η Κύπρος κατέληξαν σε συμφωνία για νομοθεσία που βοηθά τα διεθνή ζευγάρια να επιλύουν τα περιουσιακά τους ζητήματα. Η Εσθονία ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να προσχωρήσει στη συμφωνία αυτή και ελπίζουμε ότι και άλλες χώρες θα κάνουν το ίδιο στο άμεσο μέλλον, ώστε ολοένα και περισσότερα ζευγάρια στην ΕΕ να μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις βελτιώσεις.

Τι ακριβώς θα αλλάξει;

Οι νέοι κανόνες θα καθορίζουν ποιας χώρας τα δικαστήρια είναι αρμόδια να ασχοληθούν με τη διευθέτηση των περιουσιακών διαφορών των ζευγαριών. Επίσης, θα επιτρέπουν στους συζύγους και συντρόφους να επιλέγουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το δικαστήριο που θα είναι αρμόδιο για τα περιουσιακά τους ζητήματα, καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτό μπορεί να είναι το δίκαιο της χώρας διαμονής ή ιθαγένειας, και θα ισχύει για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού, από το αυτοκίνητο ή τον τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τα ακίνητα, ανεξαρτήτως του αν τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες ή όχι. Οι κανόνες θα διευκολύνουν επίσης την αναγνώριση και την εκτέλεση σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ απόφασης επί ζητημάτων ιδιοκτησίας που εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να αποφεύγονται οι παράλληλες και ενδεχομένως αντικρουόμενες διαδικασίες.

Είναι σημαντικό οι νέοι αυτοί κανόνες να ισχύουν τόσο για τον γάμο όσο και για την καταχωρισμένη συμβίωση. Οι νομικές παραδόσεις στις διάφορες χώρες θα γίνονται πλήρως σεβαστές: ο ορισμός του γάμου ή της καταχωρισμένης συμβίωσης, οι όροι σύναψής τους, ή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από γάμο ή καταχωρισμένη συμβίωση θα εξακολουθήσουν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο. Εξάλλου, οι νέοι κανόνες δεν απαιτούν από χώρα της ΕΕ να αναγνωρίσει τον γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση που έχει συναφθεί σε άλλη χώρα.

Η κα Βέρα Γιούροβα, Eπιτρόπος αρμόδια για την δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων

Η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα πρώτο βήμα στις περιπτώσεις διαζυγίου ή κληρονομικής διαδοχής, και οι νέοι κανόνες συμπληρώνουν το ενωσιακό οικογενειακό δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το διαζύγιο, τη γονική μέριμνα, τη διατροφή και τις κληρονομιές. Οι χώρες της ΕΕ έχουν τώρα δυόμισι χρόνια για να θεσπίσουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα διεθνή ζευγάρια να μπορούν να επωφελούνται από αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία.

Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν τα διεθνή ζευγάρια, καθώς εξασφαλίζουν νομική σαφήνεια για τον σχεδιασμό της περιουσίας τους και εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, και τους παρέχουν την ελευθερία να επιλέγουν το δικαστήριο που θα ασχοληθεί με τα περιουσιακά τους ζητήματα.
Σαφής στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή των πολιτών σε όλη την ΕΕ απλούστερη. Αυτοί οι νέοι κανόνες αποτελούν σαφές βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: Protothema.gr